Motala Verkstads Värdshus

Motala Verkstads Värdshus uppfördes år 1828. Värdshuset var ursprungligen avsett att betjäna verskstadens yngre tjänstemän och elever med mat och husrum, de som inte hade eget hushåll. Rangordningen var ganska strikt vid den här tiden vilket gav sig utryck i att tjänstemännen fick äta på övre vånningen medan eleverna fick hålla till på den nedre. Likaså skulle Värdshuset hålla patienterna vid verkstadens sjukstuga med tre mål mat per dag

Värdshuset användes också av bolagsledningen för representationsändamål, både vad beträffar affärsmiddagar och företagsbesök. Värdshuset har under alla år behållit sin karaktär och används än i dag som Värdshus. År 2000 övergick Värdshuset i privat ägo.

Kommentar: Namnet Berggrens Källare kommer sig av av att dåvarande kamrer Berggren i slutet av 1940-talet sadlade om och öppnade en krögarverksamhet i källarvåningen.

Har du frågor, fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig

Öppettider

Ring oss för information

Kontakta oss

Verkstadsvägen 91, Motala 

E-post: info@berggrenskallare.se

Kort om Berggrens Källare

Motala Verkstads Värdshus uppfördes år 1828 och är en av Sveriges äldsta krogar. 

© 2018 Berggrens   |   » Sitemap   |   » Cookies